Účtovníctvo ... vždy keď ho potrebujete.


BEST ECONOMY s.r.o.
Naším úmyslom je poskytovať služby, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu pre Vás.

Vedieme účtovníctvo, poskytujeme daňové poradenstvo a pomáhame riešiť problémy pre firmy všetkých veľkostí, a tiež pre fyzické osoby v Bratislave a Bratislavskom kraji.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Best Economy
Dunajská 31
811 08 Bratislava
Tel./fax: 02/52 92 02 10
E-mail: info@besteconomy.sk

Dane a daňové priznania
Podávanie daňových priznaní a platenie daní v tomto roku mnohým skomplikuje euro. Správna orientácia v daňových a účtovných predpisoch bude pre Vás určite dôležitá.

Účtovníctvo a podnikanie

Potrebujete spracovať účtovníctvo? Rýchlo a kvalitne spočítať dane? Vyplniť daňové priznanie?
graf.jpg, 28 kB

Spoľahlivé a kvalitné vedenie účtovníctva zvyšuje zisky

Správne, bezpečné a riadne vedené účtovníctvo má pre podnikateľov stále väčší zmysel a malo by podávať v peňažnom vyjadrení spoľahlivé informácie o podnikateľských aktivitách.

V súčasnej dobe stále viac firiem a živnostníkov uvažuje viesť svoje účtovníctvo s pomocou externej firmy. A preto je potrebné tento krok starostlivo premyslieť a zvážiť.

Pri rozhodovaní či viesť účtovníctvo interne vo firme alebo ním poveriť externú účtovnú firmu, by Vám mohli pomôcť nasledujúce dôvody:

Výhody externého účtovníctva

 • Budete mať nižšie náklady ako za stáleho pracovníka
 • Šetria Vás čas, nemusíte sledovať nové predpisy v daňovej oblasti
 • Nezabudnete zaplatiť žiadne dane
 • Už žiadne zaťažovanie a starosti s účtovníctvom
 • Ušporíte za nákup odbornej literatúry a potrebných školení
 • Ak poveríte vedením vašej účtovnej agendy externú firmu, presuniete na ňu zodpovednosť a tak získate pocit bezpečia.

Uvedené výhody môžete mať aj Vy

Ak sa rozhodnete využiť služby Best Economy s.r.o. môžete všetky uvedené výhody s vedením účtovníctva mať aj Vy.
Skončite so starosťami, či máte správne všetky účtovné prípady, viac svojho času získate a využijete na to, na čo uznáte.

 • Okrem uvedených výhod ponúkame našim zákazníkom predovšetkým individuálny prístup k ich účtovným/daňovým požiadavkám a potrebám.
 • Popri vedení účtovníctva alebo mzdovej a personálnej agendy môžete využívať aj ďalšie služby, ktoré uľahčia vaše podnikanie
 • Ručíme za správnosť účtovníctva a sme proti prípadným rizikám poistené.
 • Naše ceny zodpovedajú kvalite a možnostiam našich klientov
 • Poradíme ako ušetriť, daňová optimalizácia

Dohodnite si s nami termín stretnutia a ubezpečte sa, že sme účtovná firma vhodná práve pre Vás.


BEST ECONOMY s.r.o. - vedenie účtovníctva
E-mail , tel: 0905 399 107, 0903 614 184, 0903 248 019
Všetky práva vyhradené. © Copyright. Webdesign jagun