Účtovníctvo ... vždy keď ho potrebujete.


BEST ECONOMY s.r.o.
Naším úmyslom je poskytovať služby, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu pre Vás.

Vedieme účtovníctvo, poskytujeme daňové poradenstvo a pomáhame riešiť problémy pre firmy všetkých veľkostí, a tiež pre fyzické osoby v Bratislave a Bratislavskom kraji.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Best Economy
Dunajská 31
811 08 Bratislava
Tel./fax: 02/52 92 02 10
E-mail: info@besteconomy.sk

Mesačné paušály pre účtovníctvo

Uvedené ceny sú orientačné.
Ceny za vedenie účtovníctva sa tvoria dohodou, záleží na konkrétnych podmienkach a sú vždy súčasťou uzatvorenej zmluvy s konkrétnym zákazníkom.

Cenník mesačných paušálov - Účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo
Počet položiek neplatca platca
od 0 do 100 65,00€ 80,00€
od 101 do 200 150,00€ 170,00€
od 201 do 300 230,00€ 260,00€
od 301 do 400 320,00€ 350,00€
od 401 do 600 450,00€ 480,00€
od 601 do 1000 730,00€ 770,00€
ceny sú uvedené bez DPH
Podvojné účtovníctvo
Počet položiek neplatca platca
od 0 do 100 80,00€ 100,00€
od 101 do 200 170,00€ 190,00€
od 201 do 300 260,00€ 280,00€
od 301 do 400 350,00€ 370,00€
od 401 do 600 480,00€ 50,00€
od 601 do 1000 770,00€ 800,00€
ceny sú uvedené bez DPH
  • Paušál zahŕňa:
    kompletné spracovanie účtovníctva, vyhotovenie DPH, vyhotovenie súhrnného výkazu k DPH, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, spracovanie štatistiky, vyhotovenie cestovných príkazov, účtovné poradenstvo.
  • Paušál nezahŕňa:
    účtovnú závierku vrátane daňového priznania PO a výkazov, vyhotovenie valného zhromaždenia o hospodárskom výsledku, vyhotovenie listu na ORSR.

Cenník - Mzdy a personalistika:

1 HPP 10,00 €
1 Dohoda 8,00 €
ceny sú uvedené bez DPH

Sumy obsahujú:
vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd, evidencia miezd, štvrťročný výkaz zo závislej činnosti, celoročné hlásenie o odvedenej dani zo závislej činnosti zhotovenie pracovnej zmluvy, zhotovenie dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti, vyhotovenie ročného zúčtovania dane a zdravotného poistenia.

Cenník služieb

Popis:
účtovný zápis jednoduché účtovníctvo 0,60 €
účtovný zápis podvojné účtovníctvo 0,80 €
Evidencia DPH a spracovanie DPH    10,00 €
Súhrnný výkaz k DPH 10,00 €
Priznanie k dani z motorových vozidiel    7,00 €
Výkaz pre colný úrad 7,00 €
Cestovný príkaz    4,00 €
Cestovné náhrady s použitím vlastného vozidla 12,00 €
Spracovanie mesačnej štatistiky   10,00 €
Spracovanie štvrťročnej štatistiky    17,00 €
Spracovanie ročnej uzávierky klienta FO 100,00 €
Spracovanie ročnej uzávierky klienta PO    140,00 €
Konzultačná služba v oblasti účtovníctva, daní,finančné poradenstvo     20,00 €/hod
ceny sú uvedené bez DPH

Cenník - Ostatné ponúkané služby

- Zakladanie spoločností,
- Zmeny v spoločnostiach,
- Zmeny právnej formy, zlúčenia a rozdelenia spoločnosti
- likvidácie spoločnosti,
- vymáhanie pohľadávok
dohodou
Cena dohodou podľa rozsahu potrebných úkonov

Konečná a presná cena bude upresnená na základe individuálneho posúdenia potrieb, rozsahu a alternatív spolupráce.
Vypracujeme cenovú ponuku, ktorá závisí najmä od typu služby, veľkosti účtovnej agendy, počtu zamestnancov a iných parametrov.
Dohodnite si s nami termín stretnutia a ubezpečte sa, že sme účtovná firma vhodná práve pre Vás.


BEST ECONOMY s.r.o. - vedenie účtovníctva
E-mail , tel: 0905 399 107, 0903 614 184, 0903 248 019
Všetky práva vyhradené. © Copyright. Webdesign jagun